PORTARIA Nº 037/2018 – LIDIA HELENA NASCIMENTO FREITAS