PORTARIA N° 393/2017 – JOSEANNY GOMES POLTRONIERI PEREIRA