PORTARIA N° 330/2016 – NÍNIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO