PORTARIA N° 255/2022 – ROSÁRIA MARIA OLIVEIRA REISEN