PORTARIA N° 075/2018 – ANA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA