PORTARIA N° 033/2020 – LIGIA MARIA DOS SANTOS ZANETTI