PORTARIA N° 011/2016 – MARIA LUIZA MODESTO FERREIRA